Current status LOKO services.

Click here for current Status Messages


 

Management

 
LOKO Anti-Spam / Mailomgeving

LOKO Anti-Spam / Mailomgeving


Geen problemen bekend / No issues 
LOKO Anti-Virus

LOKO Anti-Virus


Geen problemen bekend | No issues  
LOKO Online Back-up

LOKO Online Back-up


Geen problemen bekend / No issues 
Managed Firewall

Managed Firewall


Geen problemen bekend / No issues 
Managed WiFi

Managed WiFi


Geen problemen bekend / No issues 
Remote beheer / Remote Management

Remote beheer / Remote Management


Geen problemen bekend | No issues
Servicedesk

Servicedesk


Geen problemen bekend / No issues 
Verbindingen (internet)

Verbindingen (internet)


Geen problemen bekend / No issues 

 

LOKO Cloud

 
LOKO Cloud Basis/Standard

LOKO Cloud Basis/Standard


Update: 18-02-2020 13.10 uur

Na intensief overleg en het afwegen van verschillende scenario’s hebben wij besloten om de toegang tot de LOKO Cloud tijdelijk via een ander portal (andere url) te laten verlopen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze toegang geen of minder last heeft van de vertraging die veroorzaakt wordt door de NaWas dienst. Ondertussen wordt er nog steeds hard gewerkt aan het definitief oplossen van de vele DDos aanvallen op de IP-range waar ook de LOKO Cloud gebruik van maakt.

Wij verzoeken u om bij het inloggen op de LOKO Cloud per direct gebruik te maken van de volgende url: https://hallo.flevocloud.nl

Dit portal heeft een afwijkende ‘paarse’ kleurstelling.

Mocht deze inlogprocedure problemen opleveren dan horen wij dat uiteraard graag via de voor u bekende kanalen (uw klantportal of via servicedesk@loko.nl of telefonisch 036-5219346)

Zodra het standaard portal weer beschikbaar is, zullen wij u dit laten weten via deze statuspagina.

Nogmaals willen wij ons verontschuldigen voor de impact van deze calamiteit op uw omgeving en uw werkzaamheden. Zoals u van ons gewend bent behandelen wij ook deze calamiteit met de hoogste prioriteit en doen wij er alles aan om de gevolgen van deze DDos aanvallen voor u tot het minimum te beperken.

Volgende update volgt op woensdag 19-02-2020 om 09.00 uur

 

Update: 18-02-2020 09.40 uur

De NaWas dienst is nog steeds actief. Dit proces kan vertraging veroorzaken naar de Cloud. Door de aanhoudende DDos aanvallen onderzoeken wij diverse alternatieven om het effect hiervan tot het minimum te beperken of te voorkomen. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dit melden via deze statuspagina.

Volgende update volgt om 13.00 uur. 

Update: 17-02-2020 23.00 uur

Momenteel zijn er nieuwe DDOS aanvallen gedetecteerd. De dienst NaWas is direct geactiveerd om de DDOS te mitigeren zodat de Cloud bereikbaar blijft. Dit proces kan vertraging veroorzaken naar de Cloud. Nieuwe updates zullen spoedig volgen 

Update: 17-02-2020 14.00 uur

De Nawas dienst is inmiddels gedeactiveerd. Mocht u nog traagheden ondervinden laat dit dan weten via onze servicedesk

Update: 17-02-2020 10.20 uur

Sinds vrijdagmiddag zijn er geen DDoS aanvallen meer vastgesteld.

Momenteel is de NaWas dienst nog actief. Wij zijn in overleg met onze leverancier of deze er nu af kan.

Update: 14-02-2020 13.00 uur

Als gevolg van de DDos aanvallen wordt al het verkeer geïnspecteerd en gefilterd. Legitiem verkeer wordt na inspectie doorgelaten. Dit proces kan vertraging veroorzaken.
Dit zal komend weekend zo blijven om mogelijke aanvallen direct op te vangen.

Update: 14-02-2020 10.00 uur

Wij ervaren sinds vanochtend traagheid op een deel van onze netwerk infrastructuur.

Deze vertraging wordt veroorzaakt door DDoS aanvallen. Engineers van onze leverancier zijn druk bezig met aanvullend onderzoek en doen er alles aan om deze aanvallen zo snel mogelijk te mitigeren.
Als gevolg van de DDos aanvallen wordt al het verkeer geïnspecteerd en gefilterd. Legitiem verkeer wordt na inspectie doorgelaten. Dit proces kan vertraging veroorzaken.

We zullen u op de hoogte houden van de voortgang van het onderzoek.

Update: 14-02-2020 08.40 uur

Op dit moment ondervinden we traagheden in ons datacenter.

Zodra er meer bekend is zullen wij u nader informeren.

======================================================================================

Update: February 18, 2020 13.10 pm

After intensive consultation and consideration of various scenarios, we have decided to temporarily allow access to the LOKO Cloud via a different portal (other URL). We are confident that this access has no or less problems with the delay caused by the NaWas service. In the meantime, hard work is still being done to finally resolve the many DDos attacks on the IP range that the LOKO Cloud also uses.

When logging in to the LOKO Cloud, please use the following url immediately: https://hallo.flevocloud.nl

This portal has a different "purple" color scheme.

If this log-in procedure causes problems, we would like to hear from you (by customer portal or by e-mail: servicedesk@loko.nl or by telephone 036-5219346)

As soon as the standard portal is available again, we will report it on this status page.

Once again we would like to apologize for the impact on your environment and your work. As you are used from us, we also treat it with the highest priority and do anything to minimize the consequences of these DDos attacks for you.

The next update will follow on Wednesday February 19, 2020 at 9.00 a.m.

 

Update: February 18, 2020 09.40 am

The NaWas service is still active. This process can cause a delay to the Cloud. Due to the ongoing DDos attacks, we are investigating various alternatives to minimize or prevent their effect. When information is available, we will report this on this status page.

Next update will follow at 1 p.m.

Update: February 17, 2020 11.00 pm

New DDOS attacks are currently being detected. The NaWas service is directly activated to mitigate the DDOS so that the Cloud remains accessible. This process can cause a delay to the Cloud. New updates will follow soon

Update: February 17, 2020 02.00 pm

The Nawas service has since been deactivated. If you still experience delays, let us know via our service desk

Update: February 17, 2020 10.20 am

No DDoS attacks have been detected since Friday afternoon.

The NaWas service is currently still active. We are in consultation with our supplier whether it can be removed.

Update: February 14, 2020 01.00 pm

As a result of the DDos attacks, all traffic is inspected and filtered. Legitimate traffic is allowed through after inspection. This process can cause a delay.
This will continue to be the case this weekend to immediately absorb possible attacks.

Update: February 14, 2020 10.00 am

Since this morning we experience delays on a part of our network infrastructure.

This delay is caused by DDoS attacks. Engineers from our supplier are investigating the problem do everything to mitigate these attacks as quickly as possible.
As a result of the DDos attacks, all traffic is inspected and filtered. Legitimate traffic is allowed through after inspection. This process can cause a delay.

We will keep you informed of the progress of the investigation

Update: February 14, 2020 08.40 am

We are currently experiencing delays in our data center.

As soon as more is known, we will inform you further.

LOKO Cloud Drive

LOKO Cloud Drive


Geen problemen bekend / no issuesLOKO Cloud Enterprise

LOKO Cloud Enterprise


Update: 18-02-2020 13.10 uur

Na intensief overleg en het afwegen van verschillende scenario’s hebben wij besloten om de toegang tot de LOKO Cloud tijdelijk via een ander portal (andere url) te laten verlopen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze toegang geen of minder last heeft van de vertraging die veroorzaakt wordt door de NaWas dienst. Ondertussen wordt er nog steeds hard gewerkt aan het definitief oplossen van de vele DDos aanvallen op de IP-range waar ook de LOKO Cloud gebruik van maakt.

Wij verzoeken u om bij het inloggen op de LOKO Cloud per direct gebruik te maken van de volgende url: https://hallo.flevocloud.nl

Dit portal heeft een afwijkende ‘paarse’ kleurstelling.

Mocht deze inlogprocedure problemen opleveren dan horen wij dat uiteraard graag via de voor u bekende kanalen (uw klantportal of via servicedesk@loko.nl of telefonisch 036-5219346)

Zodra het standaard portal weer beschikbaar is, zullen wij u dit laten weten via deze statuspagina.

Nogmaals willen wij ons verontschuldigen voor de impact van deze calamiteit op uw omgeving en uw werkzaamheden. Zoals u van ons gewend bent behandelen wij ook deze calamiteit met de hoogste prioriteit en doen wij er alles aan om de gevolgen van deze DDos aanvallen voor u tot het minimum te beperken.

Volgende update volgt op woensdag 19-02-2020 om 09.00 uur

 

Update: 18-02-2020 09.40 uur

De NaWas dienst is nog steeds actief. Dit proces kan vertraging veroorzaken naar de Cloud. Door de aanhoudende DDos aanvallen onderzoeken wij diverse alternatieven om het effect hiervan tot het minimum te beperken of te voorkomen. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dit melden via deze statuspagina.

Volgende update volgt om 13.00 uur. 

Update: 17-02-2020 23.00 uur

Momenteel zijn er nieuwe DDOS aanvallen gedetecteerd. De dienst NaWas is direct geactiveerd om de DDOS te mitigeren zodat de Cloud bereikbaar blijft. Dit proces kan vertraging veroorzaken naar de Cloud. Nieuwe updates zullen spoedig volgen 

Update: 17-02-2020 14.00 uur

De Nawas dienst is inmiddels gedeactiveerd. Mocht u nog traagheden ondervinden laat dit dan weten via onze servicedesk

Update: 17-02-2020 10.20 uur

Sinds vrijdagmiddag zijn er geen DDoS aanvallen meer vastgesteld.

Momenteel is de NaWas dienst nog actief. Wij zijn in overleg met onze leverancier of deze er nu af kan.

Update: 14-02-2020 13.00 uur

Als gevolg van de DDos aanvallen wordt al het verkeer geïnspecteerd en gefilterd. Legitiem verkeer wordt na inspectie doorgelaten. Dit proces kan vertraging veroorzaken.
Dit zal komend weekend zo blijven om mogelijke aanvallen direct op te vangen.

Update: 14-02-2020 10.00 uur

Wij ervaren sinds vanochtend traagheid op een deel van onze netwerk infrastructuur.

Deze vertraging wordt veroorzaakt door DDoS aanvallen. Engineers van onze leverancier zijn druk bezig met aanvullend onderzoek en doen er alles aan om deze aanvallen zo snel mogelijk te mitigeren.
Als gevolg van de DDos aanvallen wordt al het verkeer geïnspecteerd en gefilterd. Legitiem verkeer wordt na inspectie doorgelaten. Dit proces kan vertraging veroorzaken.

We zullen u op de hoogte houden van de voortgang van het onderzoek.

Update: 14-02-2020 08.40 uur

Op dit moment ondervinden we traagheden in ons datacenter.

Zodra er meer bekend is zullen wij u nader informeren.

======================================================================================

Update: February 18, 2020 13.10 pm

After intensive consultation and consideration of various scenarios, we have decided to temporarily allow access to the LOKO Cloud via a different portal (other URL). We are confident that this access has no or less problems with the delay caused by the NaWas service. In the meantime, hard work is still being done to finally resolve the many DDos attacks on the IP range that the LOKO Cloud also uses.

When logging in to the LOKO Cloud, please use the following url immediately: https://hallo.flevocloud.nl

This portal has a different "purple" color scheme.

If this log-in procedure causes problems, we would like to hear from you (by customer portal or by e-mail: servicedesk@loko.nl or by telephone 036-5219346)

As soon as the standard portal is available again, we will report it on this status page.

Once again we would like to apologize for the impact on your environment and your work. As you are used from us, we also treat it with the highest priority and do anything to minimize the consequences of these DDos attacks for you.

The next update will follow on Wednesday February 19, 2020 at 9.00 a.m.

 

Update: February 18, 2020 09.40 am

The NaWas service is still active. This process can cause a delay to the Cloud. Due to the ongoing DDos attacks, we are investigating various alternatives to minimize or prevent their effect. When information is available, we will report this on this status page.

Next update will follow at 1 p.m.

Update: February 17, 2020 11.00 pm

New DDOS attacks are currently being detected. The NaWas service is directly activated to mitigate the DDOS so that the Cloud remains accessible. This process can cause a delay to the Cloud. New updates will follow soon

Update: February 17, 2020 02.00 pm

The Nawas service has since been deactivated. If you still experience delays, let us know via our service desk

Update: February 17, 2020 10.20 am

No DDoS attacks have been detected since Friday afternoon.

The NaWas service is currently still active. We are in consultation with our supplier whether it can be removed.

Update: February 14, 2020 01.00 pm

As a result of the DDos attacks, all traffic is inspected and filtered. Legitimate traffic is allowed through after inspection. This process can cause a delay.
This will continue to be the case this weekend to immediately absorb possible attacks.

Update: February 14, 2020 10.00 am

Since this morning we experience delays on a part of our network infrastructure.

This delay is caused by DDoS attacks. Engineers from our supplier are investigating the problem do everything to mitigate these attacks as quickly as possible.
As a result of the DDos attacks, all traffic is inspected and filtered. Legitimate traffic is allowed through after inspection. This process can cause a delay.

We will keep you informed of the progress of the investigation

Update: February 14, 2020 08.40 am

We are currently experiencing delays in our data center.

As soon as more is known, we will inform you further.

LOKO Cloud Lite

LOKO Cloud Lite


Geen problemen bekend / No issues 
LOKO Cloud Pro

LOKO Cloud Pro


Update: 18-02-2020 13.10 uur

Na intensief overleg en het afwegen van verschillende scenario’s hebben wij besloten om de toegang tot de LOKO Cloud tijdelijk via een ander portal (andere url) te laten verlopen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze toegang geen of minder last heeft van de vertraging die veroorzaakt wordt door de NaWas dienst. Ondertussen wordt er nog steeds hard gewerkt aan het definitief oplossen van de vele DDos aanvallen op de IP-range waar ook de LOKO Cloud gebruik van maakt.

Wij verzoeken u om bij het inloggen op de LOKO Cloud per direct gebruik te maken van de volgende url: https://hallo.flevocloud.nl

Dit portal heeft een afwijkende ‘paarse’ kleurstelling.

Mocht deze inlogprocedure problemen opleveren dan horen wij dat uiteraard graag via de voor u bekende kanalen (uw klantportal of via servicedesk@loko.nl of telefonisch 036-5219346)

Zodra het standaard portal weer beschikbaar is, zullen wij u dit laten weten via deze statuspagina.

Nogmaals willen wij ons verontschuldigen voor de impact van deze calamiteit op uw omgeving en uw werkzaamheden. Zoals u van ons gewend bent behandelen wij ook deze calamiteit met de hoogste prioriteit en doen wij er alles aan om de gevolgen van deze DDos aanvallen voor u tot het minimum te beperken.

Volgende update volgt op woensdag 19-02-2020 om 09.00 uur

 

Update: 18-02-2020 09.40 uur

De NaWas dienst is nog steeds actief. Dit proces kan vertraging veroorzaken naar de Cloud. Door de aanhoudende DDos aanvallen onderzoeken wij diverse alternatieven om het effect hiervan tot het minimum te beperken of te voorkomen. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dit melden via deze statuspagina.

Volgende update volgt om 13.00 uur. 

Update: 17-02-2020 23.00 uur

Momenteel zijn er nieuwe DDOS aanvallen gedetecteerd. De dienst NaWas is direct geactiveerd om de DDOS te mitigeren zodat de Cloud bereikbaar blijft. Dit proces kan vertraging veroorzaken naar de Cloud. Nieuwe updates zullen spoedig volgen 

Update: 17-02-2020 14.00 uur

De Nawas dienst is inmiddels gedeactiveerd. Mocht u nog traagheden ondervinden laat dit dan weten via onze servicedesk

Update: 17-02-2020 10.20 uur

Sinds vrijdagmiddag zijn er geen DDoS aanvallen meer vastgesteld.

Momenteel is de NaWas dienst nog actief. Wij zijn in overleg met onze leverancier of deze er nu af kan.

Update: 14-02-2020 13.00 uur

Als gevolg van de DDos aanvallen wordt al het verkeer geïnspecteerd en gefilterd. Legitiem verkeer wordt na inspectie doorgelaten. Dit proces kan vertraging veroorzaken.
Dit zal komend weekend zo blijven om mogelijke aanvallen direct op te vangen.

Update: 14-02-2020 10.00 uur

Wij ervaren sinds vanochtend traagheid op een deel van onze netwerk infrastructuur.

Deze vertraging wordt veroorzaakt door DDoS aanvallen. Engineers van onze leverancier zijn druk bezig met aanvullend onderzoek en doen er alles aan om deze aanvallen zo snel mogelijk te mitigeren.
Als gevolg van de DDos aanvallen wordt al het verkeer geïnspecteerd en gefilterd. Legitiem verkeer wordt na inspectie doorgelaten. Dit proces kan vertraging veroorzaken.

We zullen u op de hoogte houden van de voortgang van het onderzoek.

Update: 14-02-2020 08.40 uur

Op dit moment ondervinden we traagheden in ons datacenter.

Zodra er meer bekend is zullen wij u nader informeren.

======================================================================================

Update: February 18, 2020 13.10 pm

After intensive consultation and consideration of various scenarios, we have decided to temporarily allow access to the LOKO Cloud via a different portal (other URL). We are confident that this access has no or less problems with the delay caused by the NaWas service. In the meantime, hard work is still being done to finally resolve the many DDos attacks on the IP range that the LOKO Cloud also uses.

When logging in to the LOKO Cloud, please use the following url immediately: https://hallo.flevocloud.nl

This portal has a different "purple" color scheme.

If this log-in procedure causes problems, we would like to hear from you (by customer portal or by e-mail: servicedesk@loko.nl or by telephone 036-5219346)

As soon as the standard portal is available again, we will report it on this status page.

Once again we would like to apologize for the impact on your environment and your work. As you are used from us, we also treat it with the highest priority and do anything to minimize the consequences of these DDos attacks for you.

The next update will follow on Wednesday February 19, 2020 at 9.00 a.m.

 

Update: February 18, 2020 09.40 am

The NaWas service is still active. This process can cause a delay to the Cloud. Due to the ongoing DDos attacks, we are investigating various alternatives to minimize or prevent their effect. When information is available, we will report this on this status page.

Next update will follow at 1 p.m.

Update: February 17, 2020 11.00 pm

New DDOS attacks are currently being detected. The NaWas service is directly activated to mitigate the DDOS so that the Cloud remains accessible. This process can cause a delay to the Cloud. New updates will follow soon

Update: February 17, 2020 02.00 pm

The Nawas service has since been deactivated. If you still experience delays, let us know via our service desk

Update: February 17, 2020 10.20 am

No DDoS attacks have been detected since Friday afternoon.

The NaWas service is currently still active. We are in consultation with our supplier whether it can be removed.

Update: February 14, 2020 01.00 pm

As a result of the DDos attacks, all traffic is inspected and filtered. Legitimate traffic is allowed through after inspection. This process can cause a delay.
This will continue to be the case this weekend to immediately absorb possible attacks.

Update: February 14, 2020 10.00 am

Since this morning we experience delays on a part of our network infrastructure.

This delay is caused by DDoS attacks. Engineers from our supplier are investigating the problem do everything to mitigate these attacks as quickly as possible.
As a result of the DDos attacks, all traffic is inspected and filtered. Legitimate traffic is allowed through after inspection. This process can cause a delay.

We will keep you informed of the progress of the investigation

Update: February 14, 2020 08.40 am

We are currently experiencing delays in our data center.

As soon as more is known, we will inform you further.

LOKO Private Cloud

LOKO Private Cloud


Update: 18-02-2020 13.10 uur

Na intensief overleg en het afwegen van verschillende scenario’s hebben wij besloten om de toegang tot de LOKO Cloud tijdelijk via een ander portal (andere url) te laten verlopen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze toegang geen of minder last heeft van de vertraging die veroorzaakt wordt door de NaWas dienst. Ondertussen wordt er nog steeds hard gewerkt aan het definitief oplossen van de vele DDos aanvallen op de IP-range waar ook de LOKO Cloud gebruik van maakt.

Wij verzoeken u om bij het inloggen op de LOKO Cloud per direct gebruik te maken van de volgende url: https://hallo.flevocloud.nl

Dit portal heeft een afwijkende ‘paarse’ kleurstelling.

Mocht deze inlogprocedure problemen opleveren dan horen wij dat uiteraard graag via de voor u bekende kanalen (uw klantportal of via servicedesk@loko.nl of telefonisch 036-5219346)

Zodra het standaard portal weer beschikbaar is, zullen wij u dit laten weten via deze statuspagina.

Nogmaals willen wij ons verontschuldigen voor de impact van deze calamiteit op uw omgeving en uw werkzaamheden. Zoals u van ons gewend bent behandelen wij ook deze calamiteit met de hoogste prioriteit en doen wij er alles aan om de gevolgen van deze DDos aanvallen voor u tot het minimum te beperken.

Volgende update volgt op woensdag 19-02-2020 om 09.00 uur

 

Update: 18-02-2020 09.40 uur

De NaWas dienst is nog steeds actief. Dit proces kan vertraging veroorzaken naar de Cloud. Door de aanhoudende DDos aanvallen onderzoeken wij diverse alternatieven om het effect hiervan tot het minimum te beperken of te voorkomen. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dit melden via deze statuspagina.

Volgende update volgt om 13.00 uur. 

Update: 17-02-2020 23.00 uur

Momenteel zijn er nieuwe DDOS aanvallen gedetecteerd. De dienst NaWas is direct geactiveerd om de DDOS te mitigeren zodat de Cloud bereikbaar blijft. Dit proces kan vertraging veroorzaken naar de Cloud. Nieuwe updates zullen spoedig volgen 

Update: 17-02-2020 14.00 uur

De Nawas dienst is inmiddels gedeactiveerd. Mocht u nog traagheden ondervinden laat dit dan weten via onze servicedesk

Update: 17-02-2020 10.20 uur

Sinds vrijdagmiddag zijn er geen DDoS aanvallen meer vastgesteld.

Momenteel is de NaWas dienst nog actief. Wij zijn in overleg met onze leverancier of deze er nu af kan.

Update: 14-02-2020 13.00 uur

Als gevolg van de DDos aanvallen wordt al het verkeer geïnspecteerd en gefilterd. Legitiem verkeer wordt na inspectie doorgelaten. Dit proces kan vertraging veroorzaken.
Dit zal komend weekend zo blijven om mogelijke aanvallen direct op te vangen.

Update: 14-02-2020 10.00 uur

Wij ervaren sinds vanochtend traagheid op een deel van onze netwerk infrastructuur.

Deze vertraging wordt veroorzaakt door DDoS aanvallen. Engineers van onze leverancier zijn druk bezig met aanvullend onderzoek en doen er alles aan om deze aanvallen zo snel mogelijk te mitigeren.
Als gevolg van de DDos aanvallen wordt al het verkeer geïnspecteerd en gefilterd. Legitiem verkeer wordt na inspectie doorgelaten. Dit proces kan vertraging veroorzaken.

We zullen u op de hoogte houden van de voortgang van het onderzoek.

Update: 14-02-2020 08.40 uur

Op dit moment ondervinden we traagheden in ons datacenter.

Zodra er meer bekend is zullen wij u nader informeren.

======================================================================================

Update: February 18, 2020 13.10 pm

After intensive consultation and consideration of various scenarios, we have decided to temporarily allow access to the LOKO Cloud via a different portal (other URL). We are confident that this access has no or less problems with the delay caused by the NaWas service. In the meantime, hard work is still being done to finally resolve the many DDos attacks on the IP range that the LOKO Cloud also uses.

When logging in to the LOKO Cloud, please use the following url immediately: https://hallo.flevocloud.nl

This portal has a different "purple" color scheme.

If this log-in procedure causes problems, we would like to hear from you (by customer portal or by e-mail: servicedesk@loko.nl or by telephone 036-5219346)

As soon as the standard portal is available again, we will report it on this status page.

Once again we would like to apologize for the impact on your environment and your work. As you are used from us, we also treat it with the highest priority and do anything to minimize the consequences of these DDos attacks for you.

The next update will follow on Wednesday February 19, 2020 at 9.00 a.m.

 

Update: February 18, 2020 09.40 am

The NaWas service is still active. This process can cause a delay to the Cloud. Due to the ongoing DDos attacks, we are investigating various alternatives to minimize or prevent their effect. When information is available, we will report this on this status page.

Next update will follow at 1 p.m.

Update: February 17, 2020 11.00 pm

New DDOS attacks are currently being detected. The NaWas service is directly activated to mitigate the DDOS so that the Cloud remains accessible. This process can cause a delay to the Cloud. New updates will follow soon

Update: February 17, 2020 02.00 pm

The Nawas service has since been deactivated. If you still experience delays, let us know via our service desk

Update: February 17, 2020 10.20 am

No DDoS attacks have been detected since Friday afternoon.

The NaWas service is currently still active. We are in consultation with our supplier whether it can be removed.

Update: February 14, 2020 01.00 pm

As a result of the DDos attacks, all traffic is inspected and filtered. Legitimate traffic is allowed through after inspection. This process can cause a delay.
This will continue to be the case this weekend to immediately absorb possible attacks.

Update: February 14, 2020 10.00 am

Since this morning we experience delays on a part of our network infrastructure.

This delay is caused by DDoS attacks. Engineers from our supplier are investigating the problem do everything to mitigate these attacks as quickly as possible.
As a result of the DDos attacks, all traffic is inspected and filtered. Legitimate traffic is allowed through after inspection. This process can cause a delay.

We will keep you informed of the progress of the investigation

Update: February 14, 2020 08.40 am

We are currently experiencing delays in our data center.

As soon as more is known, we will inform you further.

LOKO365

LOKO365


Geen problemen bekend / No issues 
Office365

Office365


Geen problemen bekend | No issues   

IP Telephony

 
Mobile Clients

Mobile Clients


Geen problemen bekend / No issues 
Vaste toestellen / Fixed Phones

Vaste toestellen / Fixed Phones


Geen problemen bekend / No issues 
Web Clients

Web Clients


Geen problemen bekend / No issues 

 

Planned maintenance

 
LOKO Cloud Basis (Standard) & Enterprise

LOKO Cloud Basis (Standard) & Enterprise


Geen onderhoud gepland / No Maintenance planned 
LOKO Cloud Pro

LOKO Cloud Pro


Geen onderhoud gepland / No Maintenance planned 
LOKO Klantenportal / Customer Portal

LOKO Klantenportal / Customer Portal


Geen onderhoud gepland / No Maintenance planned 
LOKO Private Cloud

LOKO Private Cloud


Geen onderhoud gepland / No maintenance scheduled 
LOKOCMS (Content Management System)

LOKOCMS (Content Management System)


Geen onderhoud gepland / No Maintenance planned 
Managed Firewall

Managed Firewall


Geen onderhoud gepland | No maintenance scheduled
Managed WiFi

Managed WiFi


Geen onderhoud gepland | No maintenance scheduled 
Telefonie

Telefonie


Geen onderhoud gepland | No maintenance scheduled 
Verbindingen (internet)

Verbindingen (internet)


Geen onderhoud gepland / No maintenance scheduled